Rechten

Wanneer u in behandeling komt bij WISE ggz vinden wij het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over onze werkwijze, over vergoedingen door de verzekeraar en over de (wettelijke) kaders van ons werk. Bij aanvang bespreken wij dit met u en u ontvang van ons een brief waarin we deze zaken op hoofdlijnen toelichten. Wij vragen u deze brief zorgvuldig te lezen en te ondertekenen, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van de inhoud van deze brief en akkoord gaat met de voorwaarden.

Klinisch psychologen en psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register. Zij zijn verplicht om zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan de beroepscodes die voor hen zijn opgesteld, te weten de Beroepscode voor Psychologen en de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Door de overheid zijn er enkele wetten opgesteld welke het kader vormen voor uw behandeling (Wet BIG, WGBO en WKCZ). Het gaat hierbij onder andere om: de behandelrelatie, geheimhoudingsplicht, het behandelplan, dossierrechten en klachtrecht. Deze onderwerpen worden in de cliƫntfolder van de LVVP verder uiteengezet (zie website LVVP: landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieder in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren. Wij voldoen aan deze verplichting. Als u deze in wilt zien, dan is deze beschikbaar op de praktijk.