WISE ggz – Praktijk voor klinische psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek

WISE ggz is gesloten. Voor dringende vragen kunt u terecht bij huisarts of huisartsenpost. WISE ggz neemt geen nieuwe cliënten aan.

 

Informatie 2017-2018: WISE ggz is een praktijk voor klinische psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek. WISE ggz biedt hulp aan (jonge) kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen in de ontwikkeling of bij psychische klachten. Doel is om samen met het kind of de jongere en de ouders de ontwikkeling vlot te trekken en de psychische klachten te verminderen, zodat uw kind of adolescent zich ten volle kan ontwikkelen. WISE ggz biedt generalistische en specialistische diagnostiek en behandeling. Bij WISE ggz wordt emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek behandeld. WISE ggz verwijst door wanneer klachten van kinderen mogelijk samenhangen met scheidingsproblematiek van ouders. Persoonlijkheidsproblematiek en ernstige meervoudige problematiek kunnen binnen WISE ggz niet worden behandeld. Ook bij verhoogd risico op suïcidaliteit en zelfbeschadiging wordt de zorg opgeschaald naar een ggz-instelling. WISE ggz biedt geen crisishulp. U wordt in deze situaties via uw huisarts verwezen naar een ggz-instelling/crisisdienst. Bij WISE ggz is beperkt ruimte voor jongvolwassenen. Raadpleeg de wachttijden op pagina aanmelden. WISE ggz is gesloten / cliëntenstop.

 

Bij dringende vragen kunt u contact opnemen met huisarts of huisartsenpost. Zij kunnen u doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener. Oud cliënten kunnen bij vragen m.b.t. dossier contact zoeken op het nummer 06-41022924. Vanaf 2019 wordt de voicemail 2x per maand afgeluisterd op maandag.